Ulotki ZZO

Informacje ogólne

W trosce o zrównoważony rozwój regionu, stan środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców, Spółka wdraża kompleksowe i nowoczesne działania w sektorze gospodarki odpadami. Kluczową rolę odgrywa tutaj edukacja ekologiczna.

W działaniach wskazujemy na konieczność kształtowania wiedzy, a także rozwijania wrażliwości oraz chęci działania na rzecz ochrony przyrody. Cel ten osiągany jest przez Spółkę poprzez intensyfikację dotychczasowych działań oraz poszerzanie sposobów edukowania o nowe formy poprzez łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działania praktyczne poprzez:

2
3
4
5
6
8
01

Organizację wycieczek

i zajęć edukacyjnych dla dzieci młodzieży na terenie obiektów Zakładu
02

Organizację zajęć edukacyjnych

z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych
03

Organizację i współorganizację akcji informacyjno-edukacyjnych

o tematyce proekologicznej
04

Wsparcie merytoryczne i rzeczowe akcji informacyjno-edukacyjnych

dla mieszkańców miasta Poznania
05

Rozprowadzanie ulotek, plakatów, książeczek edukacyjno-informacyjnych

związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami
06

Działalność Eko Muzeum zabytkowych przedmiotów pozostawionych przez mieszkańców

na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12
07

Organizację i współorganizację konferencji, wydarzeń branżowych

08

Promocję filmów edukacyjnych

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt: tel. 61 853 08 13

14
15
17
19
21

Materiały do pobrania

Bajki dla dzieci do pobrania w formacie PDF

Okładka folderu do pobrani w formacie PDF

Kolorowanka dla dzieci do pobrania w formacie PDF

gra

Filmy

zrzut-ekranu-2020-09-3-o-10.04.08.png
zrzut-ekranu-2020-09-3-o-10.00.52.png
Zrzut_ekranu_2020-09-11_o_16.21.06.png