Ścieżka edukacyjna
na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Ścieżka jest jednym z elementów działań służących prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców licznie odwiedzających Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ścieżka została wykonana z uwzględnieniem zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie miasta Poznania.

W trakcie prowadzenia zajęć oraz wizytacji obiektu z pomocą tablic edukacyjnych, gry edukacyjnej, Eko Muzeum poruszane są zagadnienia dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska. Ścieżka umożliwia praktyczne zapoznanie się z zasadami selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Etapy ścieżki edukacyjnej:

Etap I:

Omówienie podstawowych zasad działania Punktu.

Etap II:

Przejście szlakiem tablic informacyjno-edukacyjnych na podstawie których omawiane są zagadnienia dotyczące odpadów niebezpiecznych, selektywnego zbierania odpadów, cyklu życia odpadów uwzględniającego poszczególne etapy postępowania z odpadami, składowiska odpadów

Etap III:

Gra edukacyjna

Etap IV:

Wizyta w Punkcie Drugie Życie Rzeczy i Eko Muzeum zabytkowych przedmiotów pozostawionych przez mieszkańców. Ekspozycja obejmuje 3 regały sprzętów.

IMG_20190903_124848
IMG_20190928_082740