Poznań stawia na świadomą ekologię i propaguje wśród mieszkańców ideę EKO optymalizacji.

Funkcjonowanie w symbiozie z naturą, nie ma być wyrzeczeniem, a standardem codzienności, który pozwoli przyszłym pokoleniom - nie tylko poznaniaków - na długie życie w zdrowej i czystej przestrzeni. 

Realizując ten zamysł Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, już od wielu lat prowadzi szereg działań mających na celu budowanie świadomości i współpracę z mieszkańcami w tym zakresie. Dla mieszkańców powstają punkty Drugie Życie Rzeczy, gdzie niechciane przez jednych „starocie”, zyskują drugie życie w innych domach. 

Najnowszą realizacją jest utworzenie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Wrzesińskiej, EKO Muzeum. Ekspozycja znajduje się pomiędzy wjazdem a wyjazdem z terenu Gratowiska. 

Muzeum skrywa wiele perełek z czasów minionych. Dzięki uprzejmości mieszkańców, którzy „wyposażyli” ekspozycje, możemy na niej oglądać wiele prawdziwych arcydzieł. Telewizory, które są wielkości komody, telefony, które miały jeszcze korbkę, radia, które emitowały sygnał Wolnej Europy i całe mnóstwo innych eksponatów. Wystawa przypomni starszym, a młodym pokoleniom pokaże, jak kiedyś wyglądało życie bez komórek, internetu, przy pięknych dźwiękach gramofonu.