4 lipca 2022 r. odbyły się pierwsze wakacyjne warsztaty edukacyjne. Koordynatorem wydarzenia był Dom Kultury Polan 100.

W zajęciach uczestniczyły dzieci z terenu miasta Poznania. Podczas warsztatów omówione zostały zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami w tym segregacją, recyklingiem oraz obiektami zagospodarowania odpadów. W trakcie zajęć przeprowadzono z dziećmi krótką dyskusję na temat recyklingu odpadów oraz ponownego przetworzenia i wykorzystania ich.

Na zakończenie spotkania odbyła się projekcja filmu edukacyjnego oraz pojawiła się zakładowa maskotka Baterman. Uczestnikom przekazano drobne upominki. 

2
3
4
5
6