Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje konkurs EKOLAURY, który ma na celu promocję ekoinwestycyjnych i najefektywniejszych  działań oraz  prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów oraz instytutów.

Dzięki inicjatywie nadawania rzeczom drugiego życia, zachęcania do ponownego użycia oraz funkcjonowania Punktów Drugie Życie Rzeczy Spółka otrzymała statuetkę oraz dyplom EKOLAUR w dziedzinie: Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi.
Inicjatywa utworzenia oraz prowadzenia punktów „Drugie Życie Rzeczy” wpisuje się w przyjęte, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, cele zapobiegania powstaniu odpadów komunalnych oraz wydłużenia cyklu życia produktów - w myśl zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Obraz1