Już po raz trzeci ogłosiliśmy konkurs edukacyjny pt.: „Mali Bajkopisarze” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Konkurs polegał na przygotowaniu bajki poruszającej temat gospodarki odpadami. Szczegółowa tematyka pracy konkursowej powinna być związana z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywną zbiórką, ponownym wykorzystaniem, recyklingiem, odzyskiem, unieszkodliwianiem itp.

Mamy przyjemnośc ogłosić wyniki konkursu:

Miejsce I zajęła bajka „Segregacja rewelacja” przygotowana przez grupę VII z Przedszkola nr 181 w Poznaniu.

Miejsce II zajęła bajka „Na tropie śmieci” przygotowana przez grupę Jeżyki z Przedszkola nr 68 Kolorowy Świat w Poznaniu.

Miejsce III ex aequo zajęły bajki „Wizyta ufoludka Kosmusia” przygotowana przez grupę VI z Przedszkola nr 181 w Poznaniu oraz „Pszczółka Lusia” przez grupę VIII z Przedszkola nr 181 w Poznaniu.

Dodatkowo komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia za bajkę "EKO- KACZKI" przygotowaną przez grupę Mali Odkrywcy z Przedszkola nr 64 w Poznaniu oraz „EKO STWORKI” przez grupę Sowy z Przedszkola nr 160 w Poznaniu.

Nagrodą dla wszystkich czterech grup zwycięskich prac konkursowych będzie wizyta w Deli Parku. Dodatkowo zwycięskie prace konkursowe zostaną przekazane do druku w formie książki oraz będą rozpowszechniane w formie elektronicznej. Dla autorów wyróżnionych prac czekają drobne nagrody rzeczowe.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.

PXL_20231212_071909185
PXL_20231212_071658965
PXL_20231212_071712042
PXL_20231212_071743286
PXL_20231212_071805555
PXL_20231212_071833889