Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało się jeszcze w tym roku zrealizować dodatkową infrastrukturę terenową w postaci wiaty edukacyjnej na terenie placu zabaw przy ścieżce edukacyjno-informacyjnej na składowisku odpadów w Suchym Lesie.

Wiata edukacyjna jest uzupełnieniem infrastruktury ogródka dydaktycznego obejmującego m.in. domki dla owadów zapylających łąkę kwietną, tablice informacyjne, elementy małej infrastruktury zabawowej oraz skrzynie jako podwyższone grządki wraz z nasadzeniem roślin niewymagających (kwiaty, zioła). Wiata wykorzystywana będzie w toku zajęć edukacyjnych prowadzonych na terenie ogródka dydaktycznego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie liczby osób odwiedzających teren składowiska odpadów oraz przyczyni się do skutecznej i ciekawej edukacji ekologicznej i przyrodniczej w bezpośrednim kontakcie z obiektami zagospodarowania odpadów. Pomoże w zdobywaniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Więcej informacji pojawi się już niebawem, gdyż to jeszcze nie koniec działań związanych z poprawą aspektów wizualnych terenu placu zabaw.

Online amateur porn!