Największym zagrożeniem dla środowiska jest działalność człowieka. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań przyczyniających się do ograniczenia śladu ekologicznego.

Nie od dziś wiadomo, że każda wielka zmiana zaczyna się od małych kroków. Dlatego właśnie Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. organizuje konkurs edukacyjny pt. „Mali Bajkopisarze cz. II”, którego celem jest kreowanie wśród dzieci właściwych postaw wobec środowiska, rozwijanie wyobraźni oraz propagowanie wiedzy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.  

Konkurs polegający na przygotowaniu bajki poruszającej temat gospodarki odpadami skierowany jest do grup dzieci z placówek przedszkolnych z terenu Miasta Poznań. Szczegółowa tematyka pracy konkursowej powinna być związana z prawidłowym postępowaniem z odpadami, zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywną zbiórką, ponownym wykorzystaniem, recyklingiem, odzyskiem, unieszkodliwianiem itp.

Prace konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby Organizatora przy ul. Ratajczaka 19 w Poznaniu, w godzinach 7:00 – 15:00 lub w formie elektronicznej (plik PDF) na adres mailowy w terminie do 12.12.2022 r.

Czyste środowisko, to najlepsze uzdrowisko! Czekamy na Państwa zgłoszenia!

 

Regulamin_Konkursu_Mali_Bajkopisarze_cz._II.pdf

Załącznik_nr._1.pdf

Załącznik_nr._2.pdf

Załącznik_nr._3.pdf

Plakat.pdf