Oferujemy w sprzedaży podłoże wzbogacającą glebę w substancje organiczne i składniki pokarmowe, poprawiające właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby.

Oferowane podłoże pełni również rolę próchnico - twórczą, poprawiającą żyzność gleb zdegradowanych. Środek może być stosowany w uprawach polowych roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych, w uprawie roślin ozdobnych i trawników oraz trwałych użytków zielonych. 

Miejsce zakupu:

Biokompostownia ul. Meteorytowa 1 w Suchym Lesie

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 7:00-20:00
sobota 7:00-14:00

PSZOK Wrzesińska ul. Wrzesińska 12 w Poznaniu

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 8:00-16:00
środa 10:00-18:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 10:00-18:00
sobota 8:00-14:00

 

1
2

Kontakt:

Tel. 601 223 023,  pon.-pt. 7:00-15:00.