Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców na tematy związane z ochroną środowiska jest dla Spółki bardzo ważne.

W związku z czym w dniach 16 lipca oraz 6 sierpnia 2022 r. wraz z ROBYG oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych Poznań Piątkowo Zachód zorganizowano letnie warsztaty dotyczące zasad prawidłowego postępowania z odpadami. Pierwszym etapem warsztatów była prelekcja edukacyjna, w tym zapoznanie uczestników z zasadami właściwego postępowania z odpadami oraz projekcja filmu edukacyjnego. Następnie odbyła się część praktyczna, która obejmowała segregację odpadów do poszczególnych pojemników oraz dekoracje doniczek pozyskanych z  punktów drugie życie rzeczy.  Doniczki posłużyły do posadzenia własnych łąk kwietnych na kompoście wytworzonym w poznańskiej Biokompostowni. Wszyscy uczestniczy wydarzenia otrzymali od organizatorów upominki. Atrakcją dla najmłodszych uczestników było pojawienie się zakładowej maskotki - Batermana.

Warsztaty pomogły wspierać bioróżnorodność oraz wpłynęły na kreatywność najmłodszych poznaniaków. 

20220716_104210
20220716_104124
20220716_104701
20220716_105344
20220716_110941
20220716_111227
IMG_20220806_102713
IMG_20220806_101403
IMG_20220806_103838
IMG_20220806_104014
IMG_20220806_105332