Aktualności

Niska jakość powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, to poważny problem. Zgodnie z najnowszym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (2023) Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, który od poprzedniego roku nie odnotował spadku współczynnika śmiertelności ludzi z powodu narażenia na pył PM2,5.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła VII edycję konkursu „Pracodawca Jutra”, który ma na celu promowanie i wyróżnienie podmiotów, realizujących modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Żywa choinka jest najpiękniejszym symbolem Świąt Bożego Narodzenia. Cieszy oczy i umila spędzanie tego magicznego czasu w domu. Niestety - maksymalnie przez kilkanaście dni. Później gubi igły i traci swój urok. Drzewko, które jeszcze niedawno było ozdabiane, teraz trzeba wyrzucić. Tylko gdzie?

Już po raz trzeci ogłosiliśmy konkurs edukacyjny pt.: „Mali Bajkopisarze” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Konkurs polegał na przygotowaniu bajki poruszającej temat gospodarki odpadami.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. informuje, iż od dnia 21 grudnia 2023 r., ze względu na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji Puntów, do odwołania wstrzymane zostaną płatne przyjęcia odpadów od Firm do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje konkurs EKOLAURY, który ma na celu promocję ekoinwestycyjnych i najefektywniejszych  działań oraz  prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów oraz instytutów.

  • Biokompostownia
  • Gratowozz
  • Drugie zycie rzeczy logo na www
  • Gratowisko logo na www
  • Skladowisko logo na www
  • Biokompostownia logo na www
  • Gratowoz logo na www
  • Drugie zycie rzeczy logo na www
  • Gratowisko logo na www
  • Skladowisko logo na www