Wraz z początkiem października rozpoczęło się składanie deklaracji w ramach poznańskiego systemu gospodarowania odpadami.

Obowiązkiem tym są objęci przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych, działek i domków wypoczynkowych, a także obiektów, które nie są na stałe zamieszkałe - np. biur czy restauracji. W przypadku osób mieszkających w blokach czy kamienicach, zadanie to spoczywa na spółdzielniach lub wspólnotach mieszkaniowych. Deklaracje można składać za pośrednictwem internetu.

W związku z wystąpieniem Poznania ze struktur Związku Międzygminnego GOAP, kompetencje w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 roku powrócą do Miasta. Przejęcie obowiązków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wiąże się z szeregiem nowych zadań, których realizacja rozpocznie się wraz z nowym rokiem.

Jednym z pierwszych i ważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Miasto, jest przyjęcie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 października uruchomiona została możliwość ich składania:

  • online przez portal Przyjazne Deklaracje - gdzie przy pomocy intuicyjnego kreatora można wysłać deklarację przez profil zaufany.
  • elektronicznie przez platformę ePUAP2
  • drogą pocztową na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
  • osobiście w Punktach Obsługi Klienta, wyłącznie po uprzedniej rezerwacji na stronie lub telefonicznie przez miejską infolinię Poznań Kontakt pod nr 61 646 33 44.

Obowiązek złożenia deklaracji mają:

  • właściciele nieruchomości zamieszkanych (w tym współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie władające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości),
  • właściciele nieruchomości mieszanych (czyli takich, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną),
  • właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/ domków letniskowych,
  • właściciele nieruchomości niezamieszkanych (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.), którzy dotychczas objęci byli systemem odbioru odpadów przez ZM GOAP (mieli złożone do ZM GOAP deklaracje). 

Mimo że deklaracje złożone do UMP będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2022 roku, Miasto już dziś zachęca do ich składania. Pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z odbiorem odpadów w nowym roku.

Aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany wynikające z wdrożenia poznańskiego systemu odpadowego, do końca czerwca 2022 r. odbiór śmieci będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Zmianie nie ulegną także opłaty za odpady i sposób ich naliczania. Utrzymane zostaną również ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga z tytułu kompostowania bioodpadów (nieruchomości jednorodzinne). Bez zmian pozostanie też częstotliwość odbioru odpadów, funkcjonowanie Gratowisk/ PSZOK-ów i Gratowozów / MPSZOK-ów.

Więcej informacji o poznańskim systemie gospodarowania odpadami oraz obowiązku złożenia deklaracji można znaleźć na stronie internetowej: www.poznan.pl/odpady; www.przyjazne-deklaracje.pl/poznan oraz pod numerem telefonu: 61 646 33 44 (infolinia Poznań Kontakt).

www.poznan.pl

Ekologia i kasyna online Na pierwszy rzut oka wydaje się, że te dwie dziedziny mają ze sobą niewiele wspólnego, ale np. F1 Casino - aktywnie finansuje fora i konferencje ekologiczne .