Trwająca od roku epidemia i związana z nią izolacja społeczna dzieci, młodzieży i dorosłych (nauka i praca zdalna, ograniczona dostępność kultury, sztuki, zdrowego wypoczynku poza miejscem zamieszkania) przyniosła problemy m.in. z obszaru zdrowia psychicznego.

W zaistniałej sytuacji szczególnie ważna jest profilaktyka zdrowia psychicznego i dostęp do nieodpłatnej pomocy psychologicznej dla rodziców oraz dzieci i młodzieży w celu poprawy trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób. W ramach wsparcia tych działań Spółka przekazała środki finansowe na pomoc psychoterapeutyczną dzieci zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, behawioralnymi oraz rozwojowymi takimi jak lęk, depresja lub zaburzenia koncentracji i nadpobudliwość.

Warto pomagać!