Pomaganie innym ludziom to podstawa życia społecznego. Działania na rzecz innych pomagają budować dobrze funkcjonujące społeczeństwo, czego dowodem jest 35-letnia działalność Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. 

Działania Fundacji z powodzeniem budują kultury solidarne relacji międzyludzkich i społecznych, zapewniając rozwój społeczny grup marginalizowanych, dając szansę odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.

14 czerwca br. Spółka dołączyła do obchodów Jubileuszu 35-lecia Fundacji, jako partner wydarzenia. Blisko od 10 lat umożliwia rehabilitację społeczną i zawodową uczestnikom Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu, które wykonuje dla Spółki prace ogrodnicze, porządkowe i recycling. Dzięki temu wiele osób uwierzyło w swoje możliwości, nabrało pewności siebie, a w konsekwencji powróciło na rynek pracy. 

Warto pomagać ! 

Zrzut ekranu 2024-06-19 072330
2