Duże miasto to idealne miejsce dla pszczół, a miejski miód jest zdrowy i smaczny. Dzięki staraniom doświadczonych pszczelarzy, Moniki i Sergiusza Ibron, pszczoły z Gratowiska w Poznaniu wyprodukowały miód wielokwiatowy o bogatej bazie pożytkowej.

Jak to możliwe? Na poznańskim Gratowisku przy ul. Wrzesińskiej 12 stoi wyjątkowa pasieka złożona z trzech uli wykonanych z recyklingu elektrycznych odpadów. Pszczoły krainki pod opieką doświadczonych pszczelarzy zakończyły już pracowity sezon. Jakie są efekty ich pracy? Z jakiej bazy pożytkowej korzystały? Czas poznać wyniki badań.

Pszczoły to kosmopolitki

Wydawać by się mogło, że przestrzeń miejska nie jest dobrym miejscem dla pasieki. Ale to tylko pozory. Gęsta zabudowa miejska, rozwinięta infrastruktura, przemysł i wzmożony ruch wcale nie przeszkadzają pszczołom. Owady zapylające mogą korzystać z bogactwa roślin w parkach miejskich, ogródkach działkowych, a także z tych na przydomowych balkonach, tarasach itp. Miasto ma również tę przewagę nad terenami wiejskimi, że nie stosuje się tutaj środków chemicznej ochrony roślin. Miód miejski jest zdrowy i smaczny. By to stwierdzenie nie pozostało jedynie obietnicą, poznański miód trafił do laboratorium. Wyniki analizy pyłkowej potwierdzają różnorodną bazę pożytkową. W miodzie znajduje się ponad 347 rodzajów pyłków, w tym m.in. typ maliny, chaber bławatek, typ koniczyny, dereń świdwa, z największą przewagą rzepaku (52%). Wyniki analizy pyłkowej potwierdzają, że jest to miód wielokwiatowy, dodatkowo doprószony pyłkiem z pierzgi dzięki czemu ma dodatkowe walory prozdrowotne.

Edukacja ekologiczna inaczej

Ule ze zużytych bębnów od pralek to pomysł Fundacji Odzyskaj Środowisko na niestandardową edukację ekologiczną. – Usytuowanie pasieki na terenie Gratowiska jest z jednej strony podziękowaniem dla mieszkańców Poznania za zaangażowanie w selektywną zbiórkę elektrycznych odpadów, z drugiej stałe wezwanie do działania na rzecz ochrony przyrody. Ogromną zaletą pasieki jest także to, że możemy pokazywać naszym mieszkańcom ciekawy, ale i praktyczny wymiar recyklingu – mówi Michalina Magdziarz, Specjalista ds. Funduszy Unijnych i edukacji ekologicznej z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.