Local Trends to wieloletni projekt, którego nadrzędnym celem jest skuteczne i merytoryczne inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami, a także wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w debacie o rozwoju i otoczeniu społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju.

Local Trends kreuje postawę współdziałania i dialogu między samorządami, administracją rządową, środowiskiem akademickim i biznesem dyskutując nad kluczowymi wyzwaniami i trendami.

 W ramach projektu w dniach 17-18 października 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Europejskie Forum Samorządowe. Wydarzenie tworzyło przestrzeń międzysektorowej debaty i współpracy na rzecz budowania silnych i innowacyjnych regionów.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz włodarze miast i miasteczek, a także kierownicy spółek komunalnych. Oprócz samorządowców udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych. Zapewnienie forum dyskusji między przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki i administracji rządowej o tym, jak wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami polskich wsi, miasteczek, gmin, miast i regionów stanowi dużą wartość dla uczestników wydarzeń.

Ponadto Local Trends jest przedsięwzięciem z wizją długofalowego, trwałego i konsekwentnie realizowanego projektu. Partnerem wydarzenia był Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, który poprzez udział w wydarzeniu ze stoiskiem wystawowym oraz organizację debaty pn. „Biznes, a środowisko” uczestniczył w wypracowaniu rekomendacji opisujących kluczowe wyzwania oraz działań, które mogą podjąć instytucje i organizacje w otoczeniu polityczno-prawnym, technologicznym, ekonomicznym czy społecznym. W debacie poruszono zagadnienia związane z produkcją biogazu, instalacjami przetwarzania odpadów czy społeczną odpowiedzialnością biznesu. Przy stoisku uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz uzyskać merytoryczną wiedzę na temat obiektów prowadzonych przez Spółkę.

20231018_145121
PXL_20231017_075643267
PXL_20231017_084313696
PXL_20231017_095122290
PXL_20231017_095136801
PXL_20231017_100021911
PXL_20231017_102903408
PXL_20231017_103345393
PXL_20231018_082152175
PXL_20231018_082212416