Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. informuje, iż w dniu 23.09.2022 r. od godziny 13:00 planowana jest przerwa technologiczna w działalności obiektów


- Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrzesińskiej 12, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 284 w Poznaniu a także przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie
- Składowiska Odpadów przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie
- Instalacji przyjmowania odpadów wystawkowych przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie
- Biokompostownii przy ul. Meteorytowej 3 w Poznaniu 

Godziny pracy w/w obiektów w dniu 23.09.2022 r. bedą następujące:

Gratowisko Poznań Wschód od 7:00 do 13:00
Gratowisko Poznań Dębiec od 7:00 do 13:00
Gratowisko Poznań Morasko od 7:00 do 13:00
Składowisko od 7:00 do 13:00
Odpady wystawkowe od 7:00 do 13:00
Biokompostownia od 7:00 do 13:00

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość.