logo ZZO

Ścieżka jest jednym z elementów działań służących prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców licznie odwiedzających Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ścieżka została wykonana z uwzględnieniem zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązujących na terenie miasta Poznania. 

W trakcie prowadzenia zajęć oraz wizytacji obiektu z pomocą tablic edukacyjnych, gry edukacyjnej, Eko Muzeum poruszane są zagadnienia dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami oraz ochrony środowiska. Ścieżka umożliwia praktyczne zapoznanie się z zasadami selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Etapy ścieżki edukacyjnej:                   

Etap I: Omówienie podstawowych zasad działania Punktu.

Etap II: Przejście szlakiem tablic informacyjno-edukacyjnych na podstawie których omawiane są zagadnienia dotyczące odpadów niebezpiecznych, selektywnego zbierania odpadów, cyklu życia odpadów uwzględniającego poszczególne etapy postępowania z odpadami, składowiska odpadów

Etap III: Gra edukacyjna

Etap IV: Wizyta w Punkcie Drugie Życie Rzeczy i Eko Muzeum zabytkowych przedmiotów pozostawionych przez mieszkańców. Ekspozycja obejmuje 3 regały sprzętów.

Podstawowym celem prowadzonej ścieżki edukacyjnej jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dzięki podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa.

logo ZZO

Pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów czynnie włączają się w edukację ekologiczną najmłodszego pokolenia mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej. W tym celu organizowane są liczne spotkania z dziećmi i młodzieżą na terenie placówek oświatowych (szkół i przedszkoli). W czasie wizyt odbywają się prelekcje na temat działalności Zakładu, prawidłowej segregacji i recyklingu odpadów oraz tematy związane z ekologią. Dodatkowo podczas lekcji odbywają się zajęcia praktyczne m.in. rozwiązywanie zagadek, krzyżówek ekologicznych oraz warsztaty z segregacji odpadów.

Na takich spotkaniach pojawiają się zakładowe maskotki: Felek Flaszka, Brat Pet lub Biolek oraz odbywa się projekcja filmów edukacyjnych. Na zakończenie spotkań uczestnicy otrzymują drobne upominki.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt: , tel. 61 853 08 13.