Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. , jako Spółka Miejska miasta spełnia wymagania systemu zarządzania jakością (ISO 9001) PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001) PN-EN ISO 14001:2015-09 w zakresie wykonywanie zadań Miasta na prawach powiatu dla dobra wspólnoty lokalnej, podmiotów z Miastem związanych i gości, z uwzględnieniem poprawy funkcjonowania organizmu miejskiego oraz budowania społecznego zaufania do administracji samorządowej z uwzględnieniem działań na rzecz ochrony środowiska.

 

PN-EN_ISO_9001.pdf

PN-EN_ISO_14001.pdf 

Polityka_Systemu_Zarządzania.pdf