W dniach 29.04 – 9.06.2022 r. na terenie galerii Posnania odbyło się 5 spotkań edukacyjno - informacyjnych z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami.

Każdy blok tematyczny zawierał prelekcją edukacyjną oraz warsztaty które odbywały się w Eko Przedsionku zlokalizowanym w Posnanii. Warsztaty były podzielone na 3 tematy edukacyjne:

I blok tematyczny a dotyczył segregacji odpadów do poszczególnych pojemników. Po przedstawionej teorii odwiedzaliśmy Eko Przedsionek stworzony przez Zakład Zagospodarowania Odpadów i galerię Posnania. Wspólnie z uczestnikami w formie zabawy segregowaliśmy odpady omawiając zasady prawidłowego postępowania z odpadami.

II blok tematyczny a dotyczył tworzenia elementów z odpadów. Po przedstawionej teorii odwiedzaliśmy Eko Przedsionek stworzony przez Zakład Zagospodarowania Odpadów i galerię Posnania. Razem z dziećmi tworzyliśmy ze słoików wazony oraz krokodyle, wykorzystując wytłaczanki po jajkach przy okazji dając drugie życie przedmiotom.

III blok tematyczny a dotyczył wiedzy o ekologii oraz w jaki sposób można wykorzystać kompost. Po przedstawionej teorii odwiedzaliśmy Eko Przedsionek stworzony przez Zakład Zagospodarowania Odpadów i galerię Posnania. Następnie wspólnie z uczestnikami sadziliśmy do doniczek warzywa oraz kwiaty, przy okazji wykorzystując doniczki pozyskane z Gratowiska oraz kompost wytworzony w biokompostowni.

W warsztatach brały udział uczniowie klas 1 -3 ze szkół podstawowych m.in.:

- Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Bolesława Krzywoustego,

- Szkoła Podstawowa nr. 47,

- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów.

Dzięki tym działaniom udało nam się łącznie przeszkolić 185 uczniów. Atrakcją dla najmłodszych uczestników warsztatów było pojawienie się zakładowych maskotek Biolka oraz Batermana. Za uczestnictwo w warsztatach dzieci otrzymały nagrody.

IMG_0599
IMG_0608
IMG_0610
IMG_9988
IMG_20220609_090646
IMG_20220609_090659
IMG_20220609_091358
IMG_20220609_093558
IMG_20220609_095825
IMG_20220609_101313
IMG_20220609_110448
IMG_20220609_110455
IMG_20220609_111610
IMG_20220609_125533
IMG_20220609_125544
IMG_20220609_125600
IMG_20220609_125632
IMG_20220609_130838
warsztaty_9