Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. informuje o zmienionym czasie pracy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujących się przy ul. Wrzesińskiej 12 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 w Poznaniu, ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie, oraz Biokompostowni przy ul. Meteorytowej 3 w Poznaniu, w dniach  16 i 24 grudnia b.r.

W dniu 16 grudnia b.r. ze względu na konieczność przeprowadzenia prac serwisowo-technicznych związanych z oprogramowaniem komputerowym planowana jest przerwa w/w Punktów Spółki w godzinach od 12:00 do 16:00.

Godziny pracy Obiektów w dniu 16 grudnia b.r. będą następujące:
Siedziba Zarządu Spółki od 7:00 do 12:00
PSZOK WRZESIŃSKA od 7:00 do 12:00
PSZOK DĘBIEC od 7:00 do 12:00
PSZOK SKŁADOWISKO od 7:00 do 12:00
BIOKOMPOSTOWNIA od 7:00 do 20:00 (przerwa/zamknięcie w godzinach 12:00 do 16:00)

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24 grudnia b.r. planowane jest zamknięcie wszystkich Obiektów Spółki.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość.