Modernizacja ekologiczno-edukacyjnego placu zabaw i ścieżki edukacyjno-informacyjnej na składowisku odpadów w Suchym Lesie idzie pełną parą.

We wrześniu zamontowano urządzenia zabawowe tj.: most z przejściem, ściankę wspinaczkową, bujaki oraz huśtawki. I wszystko to z wykorzystaniem materiałów recyklingowych w postaci opon. Główną ideą modernizacji jest skupianie się na ponownym wykorzystaniu przedmiotów.

Dodatkowo dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zadbano o elementy przyrodnicze dla realizacji procesu edukacyjnego. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, łąki kwietnej. Do utworzenia ogródka wykorzystano również skrzynie (jako podwyższone grządki) oraz kompost uzyskany z odpadów biodegradowalnych zebranych przez mieszkańców miasta Poznania i przetworzonych w prowadzonej przez Spółkę Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych. Skrzynki wypełnione zostały kompostem oraz ziemią ogrodniczą wraz z nasadzeniem roślin niewymagających (kwiaty, zioła). Dodatkowo zakupiono domki dla owadów zapylających oraz posadowiono ławki wykonane z materiałów recyklingowych (z folii i odzieży).

Realizacja ekologicznego ogródka dydaktycznego pozwoli na zwiększenie liczby osób odwiedzających teren składowiska odpadów oraz przyczyni się do skutecznej i ciekawej edukacji ekologicznej i przyrodniczej w bezpośrednim kontakcie z obiektami zagospodarowania odpadów. Dodatkowo wpłynie na upowszechnienie zachowań i postaw proekologicznych, a także wzorców działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka. Zapewni możliwość zastosowania zdobytej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej w praktyce, uwrażliwi na piękno otaczającej przyrody oraz pozwoli zrozumieć zależności istniejących w przyrodzie związków człowieka z naturą. Głównym rezultatem działalności ekologicznej ogródka dydaktycznego będzie propagowanie proekologicznych zachowań oraz budowanie świadomości ekologicznej docierając do jak najszerszej liczby odbiorców, zarówno dzieci jak i dorosłych.

To jeszcze nie koniec zmian ekologicznego ogródka dydaktycznego i ścieżki edukacyjnej. Bądźcie czujni!

 

1
2
3
4
5
6
7
8