Proces kreowania świadomości marki oraz budowania pożądanego wizerunku skutecznie wyróżnia i podkreśla wartości. Poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi dostarcza spójny i łatwy w odbiorze przekaz.

Myśl ta była wyznacznikiem dla potrzeby odświeżenia dotychczasowego wizerunku Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Spółka w listopadzie br. podjęła działania związane z wymianą całości oznakowania obiektu Gratowisko Poznań Wschód znajdującego się przy ul. Wrzesińskiej 12.  Wymienione zostały m.in. tablice wjazdowe zawierające godziny otwarcia obiektu oraz regulamin, tabliczki informacyjne z kodami odpadów, szyldy: rampy rozładunkowej odpadów, pomieszczeń socjalno-biurowych oraz magazynów odpadów.

Głównym celem wymiany nowego oznakowania Punktu było przedstawienie prostej, czytelnej formy oraz jasny przekaz ułatwiający mieszkańcom korzystanie z Punktu.  Tzw. “odświeżenie” wizerunku miało na celu wywołanie nowych, bardziej pozytywnych odczuć związanych z marką Gratowisko oraz przeniesienie nacisku na jej konkretne walory.

Do końca br. planowana jest również wymiana oznakowania na terenie obiektu Gratowisko Poznań Dębiec przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 284.

 

1w (1)
11w
22w
3w
4w
5w
6w
7w