21 listopada 2022 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów przy współpracy z  Fundacją Odzyskaj Środowisko i MB  Recycling przeprowadził konkurs połączony z warsztatami w nurcie sztuki trash art. który odbył się w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu.

Spółka oraz Fundacja realizując to zadanie to specjaliści w zakresie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematu selektywnej zbiórki odpadów w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Głównym zadaniem uczestników konkursu było stworzenie eklektycznego lasu w szkle przy wykorzystaniu elementów po recyklingu m.in z lodówek zwane gwiezdnym pyłem, miedzianych kabli ze starych laptopów, a także tranzystory, rezystory i kondensatory. W trakcie zajęć uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie tematem warsztatów. Uczestnicy wydarzenia pokazali, że nawet z odpadów z połączeniem elektroniki może powstać coś pięknego co udekoruje nasze biurowe i domowe wnętrze.

W warsztatach wzięło udział 30 uczniów. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi w postaci bonów do sklepu sportowego. Natomiast pozostali uczestnicy warsztatów za udział otrzymali drobne upominki ekologiczne.

I miejsce: Bartosz Krysmann
II miejsce: Maciej Pietras
III miejsce: Marcin Sommerdelf

 

1
2l
3l
4l
5l
6l
7l
8l